INVALIDENAUTO [1420]

PREHISTORIE 1420. Uitvinder van de voorloper van de rolstoel: Giovanni da Fontana (Italië). De inzittende kon deze rolstoel op eigen kracht voortbewegen (dus zonder dat een derde hoefde te duwen). Dat deed hij door aan een touw te trekken. Hij mocht overigens niets aan zijn handen mankeren, want die touwtrekkerij moet zwaar werk zijn geweest.…

INTERKOELER [1926]

Een interkoeler (of intercooler of eventueel tussenkoeler) functioneert bij een motor met drukvulling als een soort extra radiateur. De inlaatlucht wordt sowieso gekoeld door de rijwind en./of de koelvloeistof, voordat het in de verbrandingsruimte terecht komt. Door de inlaatlucht extra af te koelen krimpt het waardoor er per inlaatslag meer inlaatlucht (en dus meer brandstof-luchtmengsel)…

INTERIEURVERWARMING [1926]

1926. Eerste auto met interieurverwarming via door de motor verwarmd water: onbekend. 1933. Eerste auto met interieurverwarming via door de motor verwarmde lucht: Mercedes-Benz (Duitsland). Dit betrof de enige Mercedes-Benz personenauto ooit met een luchtgekoelde motor achterin. Dit was geen toeval. Dit principe werd tientallen jaren later nog steeds toegepast bij andere auto’s met achterin liggende…

INDIRECTE BENZINE-INSPUITING [1794]

1794. Robert Street (Engeland) voerde in 1794 experimenten uit, waarbij de ontbranding plaatsvond door vluchtige terpentinedampen op een verwarmd metaaloppervlak te laten neerslaan. Dat concept vormde later de basis van de benzine-inspuiting. Het is niet zeker dat hij ooit zo’n motor heeft gebouwd, want er bestonden toen nog geen benzinemotoren – zelfs geen benzine. In plaats…

INDIANAPOLIS [1911]

De Amerikaanse  500-mijlsrace van Indianapolis, ook wel de ‘Indy 500’ genoemd, geldt in technisch opzicht als een volwaardige tegenhanger van de Formule 1. ‘Amerika’ en ‘Europa’ hebben zich door de jaren heen vrijwel geheel parallel ontwikkeld zonder met elkaar in contact te komen. Algemeen bekend is, dat de autosport zeker vroeger als ideaal testterrein voor…

INBUSSLEUTEL [1920]

Een inbussleutel is een rechthoekige sleutel met een zeshoekig uiteinde.   1920. Eerste fabrikant van de inbussleutel was de firma Unbrako (Engeland). 1943. In 1943 liet het Amerikaanse bedrijf Allen Manufacturing de naam ‘Allen key’ registreren. Zo (of soms ook ‘Allan key’) luidt nog steeds de Engelstalige benaming.            

IMPORTEUR [1888]

Een importeur koopt auto’s van een autofabriek en heeft in principe het alleenrecht om die auto’s in een bepaald land via een merkgebonden dealernetwerk te verkopen.   1888. Eerste importeur: Émile Roger (Frankrijk). Aanvankelijk stelde bij Benz de internationale autoverkoop qua structuur en aantallen nog weinig voor. In 1888 begon Roger  (Frankrijk) deze later zelf…

IMPERIAAL [1600]

‘Imperialis’ is Latijn en betekent: keizerlijk. Een imperiaal is een bagagerek bovenop het dak van een personenauto – hoog boven de mensen verheven. Vandaar waarschijnlijk de term.   Circa 1600. Het imperiaal op een koets was aanvankelijk alleen bedoeld voor bagage, maar al snel werd op het dak ook plaats voor passagiers ingeruimd. Een probleem was…