OPLEGGERCOMBINATIE [1898]

Een opleggercombinatie bestaat uit een trekker en een oplegger. Een oplegger is een aanhangwagen, die aan de voorkant geen wielen heeft maar – zoals de benaming aangeeft – op de achterkant van de trekker is gelegd.   1898. Eerste opleggercombinatie: Thorneycroft (Engeland)

OPENBAAR VERVOER [1564]

‘Openbaar vervoer’ wil zeggen: vervoer dat voor iedereen toegankelijk is.  1564. Lokaal vervoer per wielvoertuig is ontstaan in Engeland. Lokaal betekent: binnen een gemeente. Omdat deze voorziening was bedoeld voor ‘gewone’ mensen, gebeurde dit niet per koets maar per kar. Zo’n long waggon had niet eens zitplaatsen, al pasten er wel twintig man in.  Bijzonder…

ONTSTEKINGSVERVROEGING [1900]

Door de ontbranding van het mengsel vóór het bovenste dode punt (BDP) te laten plaatsvinden – dus te vervroegen –  vindt de verbranding op het juiste moment plaats. Tot nog toe moest dit met de hand worden afgeregeld.   1900. Eerste auto met een ontstekingssysteem met ontstekingsvervroeging: Packard (Amerika).        

ONTSTEKINGSYSTEEM (COMPONENTEN) [1776]

Bij een elektrisch ontstekingssysteem vindt tussen de elektroden van een bougie een ontbranding plaats, die het brandstof-luchtmengsel in de verbrandingsruimte ontsteekt. Tussen de twee elektroden wordt op de gewenste momenten door de elektrische installatie een ontstekingsvonk gegenereerd, waardoor in de verbrandingsruimte de verbranding van het brandstof-luchtmengsel in gang wordt gezet.   1776. Uitvinder van de…

ONSTEKINGSSYSTEEM (SOORTEN) [1776]

‘Ontsteking van een vonk’ is hetzelfde als ‘ontbranding als gevolg van een vonk’. Tussen de elektroden van en bougie vindt op een bepaald moment een ontbranding plaats. Daardoor wordt het brandstof-luchtmengsel in de verbrandingsruimte ontstoken.   Zie elders in dit document: ELEKTRISCHE ONTSTEKING [1776] RUHMKORFF-ONTSTEKINGSSYSTEEM [1836] GLOEIBUISONTSTEKING [1883] ONTSTEKINGSVERVROEGING [1900] TRANSISTORONTSTEKING [1966] CONTACTPUNTLOZE ONTSTEKING [1973]…

ONGELUK [1770]

‘Normale’ auto-ongelukken kwamen niet veel voor vanwege de relatief lage rijsnelheden. Opdwarrelend stof en loslopende honden vormden echter tijdens de grote wegraces aan het eind van de negentiende eeuw voor coureurs aanvankelijk het grootste ongevallenrisico.     Cartoon by Rens Biesma.   1770. Het eerste verkeersongeluk als gevolg van een ontwerpfout werd veroorzaakt door de bouwer…

ONAFHANKELIJKE VOORWIELOPHANGING [1873]

Bij een auto met een onafhankelijke voor- en achterwielophanging kan tijdens het rijden ieder wiel in- en uitveren, zonder dat de wielstanden van de overige drie wielen daardoor worden beïnvloed.   1873. Eerste auto met een onafhankelijke voorwielophanging: Amédée Bollée père (Frankrijk).   Sizaire-Naudin (1908).   1908. Eerste auto met een onafhankelijke voorwielophanging door middel…

OLIERAFFINADERIJ [1848]

Olie (aardolie, ruwe olie) is een verzamelnaam voor allerlei soorten vloeibare middelen voor smering. Olie is een natuurproduct, dat vroeger behalve als smeermiddel ook werd gebruikt voor de verlichting en nóg vroeger zelfs als geneesmiddel. In een olieraffinaderij wordt aardolie via een groot aantal chemische en/of natuurkundige processen ‘onderverdeeld’ in lichte en zware fracties, die…

OLIEPEILSTOK [1915]

Met een oliepeilstok kan het oliepeil in de motor periodiek worden gecontroleerd.   1915. Eerste auto met een oliepeilstok: Morris (Engeland). Dit was een goede manier om ook niet-technische bestuurders persoonlijk het oliepeil te laten controleren. Motoren uit die periode verbruikten veel meer olie dan tegenwoordig, zodat periodiek oliepeilen toen echt nodig was.