DISCLAIMER VOOR WWW.365AUTOHISTORIE.NL

 

 

 

ALGEMEEN

 Bij deze treft u de disclaimer van www.365autohistorie.nl aan zoals deze beschikbaar is gesteld door UITGEVERIJ AUTOWOORDENBOEK.  In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website met u willen delen.

 

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis onder voorwaarde dat  u deze niet kopieert, verspreidt of op een andere manier oneigenlijk gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regels van het dwingend  recht.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Autowoordenboek is het niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere materialen op deze website te hergebruiken.  Het intellectueel eigendom berust te allen tijde bij Uitgeverij Autowoordenboek.

 

 

GEEN GARANTIE OP JUISTHEID

Voor prijzen die op websites staan waarnar wij via hyperlinks verwijzen, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.  Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, kunnen nooit aanleiding zijn om een contract of overeenkomst met Uitgeverij Autowoordenboek te mogen claimen of juist ter discussie te stellen.

 Uitgeverij Autowoordenboek streeft naar een zo actueel mogelijk website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen zonder enige voorafgaande mededeling te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen.

 Uitgeverij Autowoordenboek  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die staat op de websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

 

WIJZIGINGEN

 Mocht deze disclaimerwijzigingen ondergaan, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.365autohistorie.nl op deze pagina’s.